HABERLER

"Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devir ettiği 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının 4.kupon faiz ve ana para ödeme işlemleri 23.10.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları, ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
"Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devir ettiği 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının 3.kupon faiz ödeme işlemleri 24.07.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları, ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. 
Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devir ettiği 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının 4.kupon faiz oranı 3,0915 olarak gerçekleşmiştir. Finansman Bonolarının vade başlangıç tarihi 25.10.2019, itfa tarihi 23.10.2020'dir.
-Deren Varlık Yönetim A.Ş.'den kolaylaştırılmış birleşme yolu ile Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ye devir olan 5.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu bonoların 4.kupon ve ana para ödeme işlemi 19.06.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup,ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
-Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devir ettiği 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının 2.kupon faiz ödeme işlemleri 24.04.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları, ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
Deren Varlık Yönetim A.Ş.'den kolaylaştırılmış birleşme yolu ile Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ye devir olan 5.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen "TRFDVYA62014" ISIN kodlu bonoların 3.kupon ödeme işlemi 20.03.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup,ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
-“Deren Varlık Yönetim A.Ş.'den kolaylaştırılmış birleşme yolu ile Denge Varlık Yönetim A.Ş.' ye devir olan 15.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRSDVYA22011 ISIN kodlu tahvillerin 6.kupon ve ana parası 25.02.2020 tarihinde ödenmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.”
"Devir olan şirket" Deren Varlık Yönetim A.Ş.'nin "Devir alan şirket" Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye devir ettiği 9.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yöntemiyle gerçekleştirilen TRFDVYAE2013 ISIN kodlu Finansman Bonolarının 1.kupon faiz ödeme işlemleri 24.01.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları, ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan alınan izinlere istinaden 08.01.2020 tarihi itibariyle Deren Varlık Yönetim A.Ş. (Eski unvan Destek Varlık Yönetim A.Ş.) ve Denge Varlık Yönetim A.Ş. firmaları birleşmiş olup faaliyetlerimiz Denge Varlık Yönetim A.Ş. olarak devam edecektir.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 22.08.2019 tarih ve 8506 sayılı kararı ile Denge Varlık Yönetim A.Ş.’ ne 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmiştir
Yukarı