HİZMETLER

Denge Varlık Yönetim A.Ş. olarak sunduğumuz hizmetlerimiz;

Mevduat bankalarının, katılım bankalarının ve diğer tüm mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak;

Satın aldığı alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek ve bunları yeniden yapılandırarak satmak;

Mevduat bankalarının, katılım bankalarının ve diğer tüm mali kurumların alacakları ile diğer varlıkların yeniden yapılandırılmasında veya üçüncü kişilere satışında danışmanlık ve bu işlerde aracılık hizmeti vermek;

Şirketlere kurumsal, finansal yeniden yapılandırma ve alacaklarının yönetimi ve tahsilatı ile ilgili danışmanlık hizmetleri vermek;

 

Yukarı