FAALİYET ALANLARIMIZ

Bankalar ve diğer mali kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, satılması, satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkların nakde çevrilmesi ve bunların yeniden yapılandırılması için hizmet veriyoruz. Amacımız, sorunlu alacakların tahsilatını üstlenerek, Finansal Kuruluşların, müşteri hizmet kalitesi ve verimliliğine odaklanmasını sağlamaktır.
Şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanında danışmanlık hizmetleri vermek amacı ile Bankaların, katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konusunda danışmanlık ve aracılık hizmeti veriyoruz. Kurumsal ve finansal yeniden yapılanma faaliyetlerini hızlı ve sağlıklı yürüterek; müşterilerimizin satış ve müşteri hizmet kalitesine ayırdığı zaman ve emeğin artmasını sağlıyoruz.
Yukarı