AVANTAJLAR

Borçlu müşterilerimiz açısından;

Tüm müşteriler için geçerli olan standart koşullar ve prosedürler yerine Denge Varlık Yönetim A.Ş. olarak geri ödemesi geciken kredi borçları konusunda müşteriyle tek tek ilgilenerek kişiye özel çözümler sunarız.

Ödeme yapamadığınız için işleme kapatılmış kredi kartlarınız ya da yasal takibe düşmüş kredi borçlarınız konusunda size "borç yapılandırma" hizmeti sunarken sizi dinler, sizin imkanlarınızı ve ödeme gücünüzü dikkate alırız.

Banka ve diğer finansal kuruluşlar açısından;

Denge Varlık kuruluş ve varlık nedeni gereği alacaklarınızı değerine satarak aşağıdaki avantajlardan yararlanmanızı öneriyor:

  • Özvarlık ve aktif verimliliğinizi artırın
  • Karşılıkları gelir tablosuna aktarın
  • Tahsilat giderlerinizden tasarruf edin
  • Tahsili Gecikmiş Alacak yönetimine ayırdığınız zamanı yeni ve karlı işlerde kullanın
  • Satış bedellerinden sağlayacağınız nakit akışını gelir getirici aktiflere yatırın
  • Avukatlık ücretleri, karşı taraf avukatlık ücretleri ve teminatların bakım, destek ve sigortası gibi yüksek maliyetli giderlerden kurtulun
  • Yasal takip süreçlerinin ve sonuçlarının bankanızın/finans kurumunuzun piyasa imajına getireceği olası aşınmalardan korunun
  • Müşteri ilişkileri uzman ve yöneticilerinizi , tahsili gecikmiş alacak yönetiminin yıpratıcı sürecleri yerine gelir sağlayıcı, pazar payını artırıcı işlerde kullanın

 

Yukarı